PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : اصرار مدیران وزارت ارتباطات بر كافی بودن سرعت ۵۶ كیلوبایت اینترنتآرمان بنافی
10-08-2009, 10:18 AM
http://aftab.ir/news/2008/jun/21/images/3f1383d4d518a117d9c1aa108e2c7412.jpg درحالیكه هنوز از شنیدن اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات مبنی بر كافیبودن سرعت ۵۶ كیلوبایت اینترنت، انگشت به دهان گزیده بودیم، دبیر شورایعالی فناوری اطلا‌عات نیز مهر تاییدی بر این ادعا زد تا باورمان شود كهشنیده‌ها و حدس‌هایمان مبنی بر نگرش <اینترنت قطره‌ای> در این وزارتعریض و طویل نیز اتفاق دور از انتظاری نخواهد بود. http://aftab.ir/images/news/break.gif
درحالی كه هنوز از شنیدن اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات مبنی بركافی بودن سرعت ۵۶ كیلوبایت اینترنت، انگشت به دهان گزیده بودیم، دبیرشورای عالی فناوری اطلا‌عات نیز مهر تاییدی بر این ادعا زد تا باورمان شودكه شنیده‌ها و حدس‌هایمان مبنی بر نگرش <اینترنت قطره‌ای> در اینوزارت عریض و طویل نیز اتفاق دور از انتظاری نخواهد بود.
عبدالمجید ریاضی كه به دلیل عهده‌دار بودن دبیری شورای عالی فناوریاطلا‌عات انتظار می‌رفت تا درك واقع‌بینانه‌تری نسبت به وضعیت فناوریاطلا‌عات در ایران داشته باشد و در كارنامه خود بحث راه‌اندازی اینترنتملی را دارد، گفته است: آمارها نشان می‌دهند از ۲۷ هزار كاربر اینترنتحداقل ۲۶ هزار نفر به سرعت بیش از ۵۶ كیلوبایت نیاز ندارند.
وی در نشست تخصصی بررسی زیرساخت‌های فناوری اطلا‌عات و ارتباطات در ایراندر مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد بخشنامه محدودیتاینترنت به سرعت ۱۲۸ كیلوبایت گفت: این محدودیت از طرف دولت و مجلس نیستبلكه این بخشنامه از سوی شورای عالی انقلا‌ب فرهنگی به وزارت ارتباطات وفناوری اطلا‌عات ابلا‌غ شده است.
دبیر شورای عالی فناوری اطلا‌عات ادامه داد: آمار نشان می‌دهد بیشترینمصرف اینترنت توسط كاربران خانگی در محیط‌های چت سپری می‌شود و از۲۷ هزاركاربر اینترنت حداقل ۲۶ هزار نفر از آنها به سرعت بیش از ۵۶ كیلوبایت نیازندارند.
ریاضی افزود: در حال حاضر تعداد‌ISP های كشور به یك هزار و ۱۶۰ شركت رسیدهاست و ما هیچ مشكلی در افزایش تعداد آنها نداریم اما شركت‌های ‌ PAP كه ازارائه‌دهندگان اینترنت پرسرعت بوده، ۱۱ شركت هستند كه درحال حاضر به بیشاز این تعداد نیازی نیست، چراكه این شركت‌ها باید یك میلیون و ۵۰۰ هزارپورت ارائه می‌دادند اما تاكنون تنها ۲۰۰ هزار پورت ارائه كرده‌اند.
وی خاطرنشان كرد: یكی از مسائل دیگر در مورد كمبود اینترنت پرسرعت در بینمردم كشور این است كه به دلیل عدم نیاز، قیمت سرعت اینترنتی حدود یكمگابایت در سبد خانوار ما گنجانده نشده است.
ریاضی ادامه داد: از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات، پهنای باند بهمیزان درخواست افراد وجود دارد، به طور مثال برنامه‌ای برای حل مشكلا‌تدانشگاه‌ها در زمینه اتصال به اینترنتی با سرعت ۱۰ گیگا‌بایت در دستور كارداریم.
دبیر شورای عالی فناوری اطلا‌عات، مشكل كشور در حوزه اینترنت را عدمتعاملا‌ت علمی‌با دیگر كشورها دانست و اظهار داشت: كشور ما یك كشور خاص وغیرقابل مقایسه با دیگر كشورها است بنابراین سند جامع اطلا‌عاتی بر اساساین ویژگی‌های خاص تدوین و وضعیت محیط داخلی و خارجی اینترنت با شناختیشفاف استخراج می‌شود.
ریاضی گفت: توسعه ‌ IT در بحث شهروند ایرانی- اسلا‌می‌ باید بر اساس توسعهسجایای اخلا‌قی كشور باشد و در بحث ‌ DِR نیز به دلیل محدودیت‌ها ناگزیرهستیم برخی از تكنولوژی‌ها را در داخل كشور بسازیم.
دبیر شورای عالی فناوری اطلا‌عات بروز مشكلا‌ت در اینترنت را تنها مخصوصزیرساخت‌ها ندانست و گفت: ایجاد مشكل در دیدن یك صفحه وب تنها به دلیل عدمپهنای باند مناسب نیست و ممكن است این مشكل به دلا‌یلی همچون خرابیكامپیوتر كاربر، كم كاری‌ISP ‌ها و... به وجود آمده باشد.
وی اظهار داشت: ۱۰ سال است كه بحث تجارت و دولت الكترونیك در كشور مطرحشده است اما هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود كه دلیل آن عدمپهنای باند نیست بلكه بی‌برنامگی برخی از مسوولا‌ن چنین مشكلا‌تی را بهوجود آورده است.
وی گفت: امروز از نظر پهنای باند و زیرساخت‌ها مشكلی در كشور نداریم و باوجود اینكه ۳۸ لینك ‌ ۱STM با ظرفیت هر ‌۱STM حدود ۱۵۵ مگابایت در ثانیهدر اختیار داریم اما بخش اعظم این ظرفیت خالی است و از آن استفاده نمی‌شود.
وی به راه‌اندازی سیستم بانكداری الكترونیكی و متصل شدن ۱۷هزار شعبه بانكیبه این سیستم و راه‌اندازی سیستم كارت هوشمند سوخت و اتصال مدارس بهاینترنت اشاره كرد و گفت: باید به فناوری اطلا‌عات به عنوان یك متغیروابسته نگاه كنیم كه استفاده از آن به ظرفیت‌های دیگری در كشور نیاز دارد.
‌ دبیر شواری عالی فناوری اطلا‌عات گفت: موضوع فناوری اطلا‌عات خاص اینشورا نیست و در برنامه پنجم توسعه تكلیف هر یك از دستگاه‌ها به طور كمی ‌وكیفی برای تحقق فناوری اطلا‌عات مشخص خواهد شد.
شاید بد نباشد به این مقام مسوول یادآور شویم كه بخشی از ظرفیت‌های خالیپهنای باند بدون استفاده كشور ناشی از نگاه نه‌چندان سخاوتمندانه مسوولا‌ناست كه پهنای باند كاربران خانگی را به ۱۲۸ كیلوبایت محدود كرده‌اند،چراكه در غیر این صورت و با ارائه سرویس اینترنت پرسرعت به بسیاری از نقاطكشور قطعا این فضا نه‌تنها خالی نمی‌ماند بلكه شاید ناچار به افزایش پهنایباند می‌شدید تا نیاز كاربران تامین شود.
● فناوری اطلا‌عات بدون پهنای باند بی‌معنا است
این درحالی است كه دكتر علی‌اكبر جلا‌لی استاد دنشگاه معتقد است: فناوریاطلا‌عات، زیرساخت توسعه پایدار است و ‌ IT بدون پهنای باند معنا ندارد.
وی اضافه كرد: اگر پهنای باند مناسب در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد و دراین خصوص فرهنگ‌سازی شود، هر خانواده به‌طور متوسط به ۵۵ مگابایت پهنایباند نیاز دارد و می‌تواند انواع خدمات خود را از طریق شبكه‌هایالكترونیكی برآورده كند.
به گفته وی محتوا عامل مهم دیگری در این زمینه است كه ایران در این زمینه از دنیا عقب است.
در چند سال گذشته و پس از پایان یافتن نخستین دوره طرح تكفا (توسعه كاربریفناوری اطلا‌عات) كه ایران توانست جایگاه قابل‌قبولی را در توسعه فناوریاطلا‌عات در دنیا كسب كند، ایران به شدت در زمینه توسعه كاربری فناوریاطلا‌عات دچار ركود شده و نتوانسته متناسب با سرعت سایر كشورها، خود رابالا‌ بكشد و مرتب در جایگاه گذشته خود درجا زده است.
متاسفانه در كشور ما با عوض شدن دولت‌ها، سیاست‌ها نیز دستخوش حادثهمی‌شوند و به جای اصلا‌ح و بهتر شدن مواضع كشور، سیاست‌های قبلی به طوركامل نقض و سیاست‌های جدیدی جایگزین می‌شود كه نه‌تنها راه به جایینمی‌برد بلكه موجب عقب ماندن از هدف می‌شود.
حتی در سیاست‌های جدید هم نتوانسته‌ایم همگام با برنامه چهارم توسعه و سندچشم‌انداز ۲۰ ساله كشور كه جایگاهی در خور توجه را برای ایران ترسیم كردهبود، حركت كنیم و تنها به درهم‌تنیدگی وضعیت موجود دامن زده‌ایم.
بر همین اساس سیدرضا صالحی‌امیری معاون پژوهشی مركز تحقیقات استراتژیكیمجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: تولید گزارش‌های راهبردی برای آگاهیمسوولا‌ن نظام از پدیده‌های فناوری اطلا‌عات و پژوهش‌های كاربردی، نخستینكاری است كه در این حوزه مورد توجه قرار گرفته و هدف از آن بسترسازی ذهنیبرای مسوولا‌ن نظام در این حوزه است.
صالحی‌امیری یكی از دلا‌یل ناكارآمدی نظام اجرایی كشور را عدم ارتباطمنطقی با نظام كاربردی و پژوهشی دانست و گفت: ۱۰ پروژه تحقیقاتی جهت توسعهفناوری اطلا‌عات و افزایش دید مسوولا‌ن در اولویت كاری مركز تحقیقاتاستراتژیك مجمع قرار دارد.
وی اظهار داشت: از سال ۷۲ تاكنون ایران دچار یك انقلا‌ب فرهنگی از جنسناخواسته شده كه مهم‌ترین تاثیر آن، عقب‌ماندگی در حوزه اقتصادی و فرهنگیكشور است.
وی افزود: هم اكنون ما تنها امكان تحلیل گذشته را داریم و امكان تحلیلآینده از ما سلب شده است و این تغییرات به برنامه‌ریزی و سیاست حاكم مالطمه می‌زند.
اكنون نیز وقت آن رسیده كه به جای فشرده‌سازی و تحدید امكانات موجود، بهبسط و توسعه آن دامن بزنیم تا شاید بخش فناوری اطلا‌عات كشور و به دنبالآن دیگر حوزه‌های اقتصادی متاثر از این پدیده به رشد و شكوفایی برسند زیراتجربه‌های كشورهای دیگر نشان داده فراهم كردن دسترسی بیشتر به اینترنت وپدیده فناوری اطلا‌عات در نزد مردم، موجب توسعه اقتصادی آن كشورها می‌شود.