[HR][HR]با این کارمیتوانید کیفیت کارت گرافیکی خودتان را تا حد زیادی بهبود ببخشید

ابتدا بر روی آیکون My Computer در دسکتاپ راست کلیک کرده و Propeties را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده به تب Advanced رفته و از قسمت Startup and Recovery روی دکمه Setting کلیک کنید.

در پنجره جدید باز شده ، در قسمت پایین و بخش Write debugging information روی لیست کشویی موجود کلیک کنید.

خواهیددید که در داخل منو 3 گزینه وجود دارد. آن را بر روی Compelet memory dumpتنظیم کنید (اگر از قبل روی این گزینه تنطیم باشد دیگر بیشتر از این کارینمیتوانید بکنید)

تمام پنجره ها را OK کرده و خارج شوید.

در پایان سیستم را ریستارت کنید.

[HR][HR]