همه‌شما با پيغام در ويندوز اكس‌پي آشنا هستيد. اين پيغام هنگامي كه ويندوز بامشكل برخورد كرده باشد (در غالب اوقات هنگ كرده باشد) و نتواند آن را حلنمايد يا دليل مشكل را كشف كند، ظاهر مي‌شود و از كاربر تقاضا مي‌كند اينموضوع را به مايكروسافت گزارش كند. وقتي شما كليد را كليك مي‌كنيد، ويندوزاكس‌پي از حافظه سيستم، پروسه‌هاي فعال سيستم و در مجموع از وضعيت سيستميك گزارش تهيه مي‌نمايد و براي شركت مايكروسافت ارسال مي‌كند.در خوش‌بينانه‌ترين حالت، شركت مايكروسافت با استفاده از اطلاعاتي كه ازاين گزارش‌ها به‌دست مي‌آورد، به مشكلات ويندوز پي ‌مي‌برد و در نسخه‌هايبروزرسان يا نسخه‌هاي جديد سيستم‌عامل‌هاي خود اين مشكلات را برطرفمي‌نمايد، اما ممكن است اين رفتار ويندوز اكس‌پي، امنيت سيستم را به خطربياندازد.

چونبا اين گزارش، نام كامپيوتر، وضعيت برنامه‌ها و سخت‌افزار كامپيوتر و هراطلاعات ديگري كه شركت مايكروسافت بخواهد، ارسال خواهد شد.


مركز
Department of Energy Computer Incident Advisory Capability درپي تحقيقاتي كه دربارهِ موضوع گزارش‌هاي كاربران به مايكروسافت انجامداده، به اين نكته رسيده است كه گزارش‌هايي كه در پي مشكلات برايمايكروسافت ارسال مي‌شود، شامل اطلاعاتي از اسناد كاربران است.

خطر ديگري كه اين موضوع مي‌تواند براي كاربران داشته باشد، نرم‌افزارهايتروجان و بدافزارهايي هستند كه مي‌توانند از اين رخنه سيستم استفادهنمايند. هكرها برنامه‌هاي مورد‌نظرشان را طوري برنامه‌نويسي مي‌كنند كه بافعال شدن پروسه گزارش‌گيري مايكروسافت از سيستم، برنامه خود را كه رويكامپيوتر نصب كرده‌اند اصطلاحاً بيدار مي‌سازند و از اتصال كامپيوتر بهاينترنت نهايت استفاده را مي‌كنند.

كارشناسان اكيداً توصيه مي‌كنند كه با مشاهده پيغام ارسال گزارش به مايكروسافت روي كليك
Don't Send كليككنيد. در اين حالت هيچ‌ اتفاقي براي سيستم روي نمي‌دهد و پس از چندثانيه‌اي به حالت اوليه برمي‌گردد، اما اگر بخواهيم براي هميشه اين پيغامرا مشاهده نكنيم، چه‌كار بايد انجام داد؟ اين امكان در ويندوز اكس‌پيفراهم شده است كه اين پروسه غيرفعال شود. روش كار بدين صورت است:

> از منوي Start ابزار RUN را اجرا كنيد.

> عبارت
sysdm.cpl را تايپ نماييد و كليد Enter را فشار دهيد.

> از پنجره
System Properties برگه Advenced را انتخاب كنيد.

> در پايين پنجره روي كليد
Error Reporting كليك كنيد.

> اكنون از پنجره
Error Reporting مي‌توانيد تمام Errorها را غيرفعال يا آن‌ها را تنها براي يك برنامه خاص فعال نماييد. از بخش Choose Programs مي‌توانيد به ويندوز بگوييد براي كدام نوع برنامه‌هايي پيغام ارسال گزارش را نمايش دهد.

> با زدن كليك
OK اين تنظيم را به ويندوز اعمال نماييد.