[HR][HR]Regedit
باتايپ اين کلمه در قسمت اجراي يک برنامه از منوي استارت رجيستري ويندوز بازميشود و با استفاده از ان متوانيد قسمت هاي مختلف ويندوز را بنا به سليقهو خواست خود تغيير دهيد متذکر مي شويم در رجيستري چيزي را که نمدانيد حذفيا تغيير ندهيد

Cmd
باتايپ اين دستور در قسمت اجراي منوي استارت محيط سيستم عامل داس روبروي شماظاهر مي شود و مي توانيد فرمان هاي خود را براي اين سيتم عامل تايپ نماييد

(Perfmon (performance
باتايپ اين دستور در قسمت اجراي منوي استارت برنامه سيستم مانيتورینگ اجرامي شود و در آن جزيياتي در مورد فضاي اشغال شده از رم و يا مقدار بازدهيسي پي يو و همچنين مقدار اطلاعات خواننده شده از هارد را براي شما به صورتنمودار بيان مي نمايد

Sysedit
باتايپ اين دستور در قسمت اجراي منوي استارت ويرايشگر فايل هاي سيتمي اجرامي شود و مي توانيد آنها را ويرايش نماييد .متذکر ميشويم در صورت تغييراتاشتباه ممکن است سيستم شما بالا نيايد

msconfig
باتايپ اين دستور در قسمت اجراي منوي استارت ميتوانيد نرم افزارهاي را که درهنگام بالا آمدن سيستم اجرا می شوند مدیریت کنیدفعال یا غير فعال کنيد .

drwtsn32
باتايپ اين دستور در قسمت اجراي منوي استارت ، برنامه دکتر واتسون (Watson)اجرا مي شود اين برنامه در گزارش و همچنين عيب يابي مشکلات نرم افزاريبسيار مفيد مي باشد

ntbackup
باتايپ اين دستور در قسمت اجراي منوي استارت برنامه گرفتن نسخه پشتيبان برروي سيستم شما اجرا شده و مي توانيد از سيستم خود نسخه پشتيبان تهيه نماييد


[HR][HR]ین دستورات در Command Prompt یا جعبه اجرای برنامه (Run Box) ویندوز ایكس پی اجرا میشوند :

DRIVERQUERY -- فهرست كردن تمام راه اندازهای (Driver) نصب شده روی سیستم.
DISKPART – انجام پارتیشن بندی دیسك
DEFRAG – انجام عمل یكپارچه سازی اطلاعات دیسك
BOOTCFG – نمایش محتویات boot.ini در اعلان فرمان(Command Prompt)
IPCONFIG – نمایش جزئیات پیكربندی IP
PAGEFILECONFIG – تنظیم حافظه مجازی
SYSTEMINFO – نمایش اطلاعات سیستم
TASKKILL – پایان دادن و حذف كردن یك یا چند وظیفه(Task)
TASKLIST – فهرست وظایف
HOSTNAME – دریافت نام میزبان
NETSTAT – پیاده سازی TCP/IP NETSTAT
RSH – پیاده سازی TCP/IP RSH
RCP – پیاده سازی TCP/IP RCP
NETSH – برنامه واسط دستورات شبكه
NSLOOKUP – انجام فرمان Lookup (نمایش نام سرویس دهنده و آی پی و..).
[HR][HR]