این دوره به صورت کاملا عملی طبق سرفصل های دوره VCP & VCAPتدریس شده


مباحث VMWare vSphere 5 رایگان قابل دانلود می باشد