جوات یعنی که خاکی بودن و شیک

مرام و معرفت حدّ المپیکجوات یعنی دلی بی شیله پیله

دروغ پَر ، ساده بودن ، عشق همینهجوات یعنی با پیکان گوجه ای مون

بریم دشت و بخونیم از دل و جونجوات یعنی براوو روندن و فَر

بگیری گازشو تا حد آخرجوات یعنی که پشت RD با عشق

زدی 405 تا نکنی دق
جوات یعنی که عِرق ملی دارم

به ورزشگاه میرم ، شیپور میارمجوات یعنی که تو بعد از عروسی

بری پیش امام زاده پابوسیجوات یعنی تولد ، مرگ ، یک بار

یه بار هم دل میشه عاشق نه صد بارجوات یعنی با یک ضبط هزار وات

میری کوه و نوار ِ داریوشم بات

جوات یعنی کلاهِ کاپیتانی

نه بازوبند و مچبند و تبانیجوات یعنی که جیبات پر ز خالی

با اون جیبای خالی پُز عالیجوات یعنی شبا یا تو زمستون

یه عینک دودی مَشت رو چشامونجوات یعنی وفاداری نبینی

ولی باز میگی از عشق قدیمیجوات یعنی یه ترمو درس نخونی

شبِ امتحانو بیدار بمونیجوات یعنی تی شرت با عکس داریوش

پر از حس ِ وجود و عشق خاموشجوات یعنی که ما اخراجی هستیم

مجید سوزوکی و بایرامی هستیمجوات یعنی کلاسو بیخیال داش

یه سیخ قلوه ، جگیر ، مهمون ما باشمنبع=http://reza-fayazian.blogfa.com/