فیلم بسیار زیبا و مهیج درباره نصب سکوهای نفتی--------------------------------------------------------------------------------------------
انجمن مهندسی وب سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان
www.diau.ir
--------------------------------------------------------------------------------------------