به نام خداوندگار آسمان ها و زمین ها
با سلام به شما زنان با شعور و مردان با شرف این مرز و بوم، امروز برای شما گزارش کار آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات را قرار دادم که دارای گزارشی از آزمایشهای زیر است.

گزارش کار آزمایشگاه
دینامیک ماشین و ارتعاشات

1)ارتعاشات آزاد سیستم جرم و فنر
2)پاندول ساده
3)پاندول مرکب
4)چرخدنده ساده
5)چرخدنده خورشیدی
6)ارتعاشات آزاد پیچشی
7)گاورنر

امیدوارم سودمند واقع باشد

دانلود گزارش کار