آخرین آمار و اطلاعات انجمن مهندسی
آخرین ارسال ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
  • fun
  • :user_status_1:
    User Status 1
    User Status 1
  • :user_status_2:
    User Status 2
    User Status 2
  • :user_status_3:
    User Status 3
    User Status 3
  • :user_status_4:
    User Status 4
    User Status 4
  • :user_status_5:
    User Status 5
    User Status 5
  • :user_status_6:
    User Status 6
    User Status 6
  • :user_status_5F25:
    User Status 5F25
    User Status 5F25
  • :user_status_8:
    User Status 8
    User Status 8
  • :user_status_9:
    User Status 9
    User Status 9
  • :user_status_10:
    User Status 10
    User Status 10
  • :user_status_11:
    User Status 11
    User Status 11
  • :User Status 12:
    User Status 12
    User Status 12
  • :user_status_13:
    User Status 13
    User Status 13
  • :user_status_14:
    user_status_14
    user_status_14
  • :user_status_15:
    User Status 15
    User Status 15
  • :user_status_16:
    User Status 16
    User Status 16
  • :user_status_17:
    user_status_17
    user_status_17
  • :user_status_18:
    User Status 18
    User Status 18
  • :user_status_19:
    User Status 19
    User Status 19
  • :user_status_20:
    User Status 20
    User Status 20
  • :user_status_21:
    User Status 21
    User Status 21
  • :user_status_22:
    User Status 22
    User Status 22
  • :user_status_23:
    User Status 23
    User Status 23
  • :user_status_24:
    User Status 24
    User Status 24
  • :user_status_7:
    user status 7
    user status 7
  • Smilies
  • s000000V
    قه قهه
    قه قهه
  • :s (21):
    سلام
    سلام
  • s0000013
    گریه
    گریه
  • s000000U
    دوستانه
    دوستانه
  • :s (32):
    هورا
    هورا
  • s0000011
    یادم نمیاد
    یادم نمیاد
  • s000000T
    گل رز
    گل رز
  • :s (43):
    آه
    آه
  • s0000005
    مریض
    مریض
  • s000000S
    دیونه
    دیونه
  • :s (13):
    بفرما..
    بفرما..
  • s0000004
    کو
    کو
  • s000000R
    قلب
    قلب
  • :(
    Frown
    Frown
  • s0000003
    توقف
    توقف
  • s000000Q
    شیطون
    شیطون
  • ::s (1):
    فرشته
    فرشته
  • s0000002
    عینکی
    عینکی
  • s000000P
    اوکی
    اوکی
  • :p
    Stick Out Tongue
    Stick Out Tongue
  • :دی
    خنده
    خنده
  • s0000001
    نفسکش
    نفسکش
  • s000000O
    نمیدونم
    نمیدونم
  • ;)
    Wink
    Wink
  • s0000017
    بی اعتنا
    بی اعتنا
  • s000000Z
    خنده
    خنده
  • s000000D
    نه اصلاً
    نه اصلاً
  • :o
    Embarrassment
    Embarrassment
  • s0000016
    سیگاری
    سیگاری
  • s000000Y
    یالا بدو بیا
    یالا بدو بیا
  • :s (41):
    تعظیم
    تعظیم
  • s0000015
    موزیک
    موزیک
  • s000000X
    رفیق جنگ
    رفیق جنگ
  • :s (8):
    عاشق
    عاشق
  • s0000014
    خوابالو
    خوابالو
  • :)
    Smile
    Smile