آخرین آمار و اطلاعات انجمن مهندسی
آخرین ارسال ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • fun
 • :user_status_1:
  User Status 1
  User Status 1
 • :user_status_2:
  User Status 2
  User Status 2
 • :user_status_3:
  User Status 3
  User Status 3
 • :user_status_4:
  User Status 4
  User Status 4
 • :user_status_5:
  User Status 5
  User Status 5
 • :user_status_6:
  User Status 6
  User Status 6
 • :user_status_5F25:
  User Status 5F25
  User Status 5F25
 • :user_status_8:
  User Status 8
  User Status 8
 • :user_status_9:
  User Status 9
  User Status 9
 • :user_status_10:
  User Status 10
  User Status 10
 • :user_status_11:
  User Status 11
  User Status 11
 • :User Status 12:
  User Status 12
  User Status 12
 • :user_status_13:
  User Status 13
  User Status 13
 • :user_status_14:
  user_status_14
  user_status_14
 • :user_status_15:
  User Status 15
  User Status 15
 • :user_status_16:
  User Status 16
  User Status 16
 • :user_status_17:
  user_status_17
  user_status_17
 • :user_status_18:
  User Status 18
  User Status 18
 • :user_status_19:
  User Status 19
  User Status 19
 • :user_status_20:
  User Status 20
  User Status 20
 • :user_status_21:
  User Status 21
  User Status 21
 • :user_status_22:
  User Status 22
  User Status 22
 • :user_status_23:
  User Status 23
  User Status 23
 • :user_status_24:
  User Status 24
  User Status 24
 • :user_status_7:
  user status 7
  user status 7
 • Smilies
 • s0000005
  مریض
  مریض
 • s000000S
  دیونه
  دیونه
 • :s (13):
  بفرما..
  بفرما..
 • s0000004
  کو
  کو
 • s000000R
  قلب
  قلب
 • :(
  Frown
  Frown
 • s0000003
  توقف
  توقف
 • s000000Q
  شیطون
  شیطون
 • ::s (1):
  فرشته
  فرشته
 • s0000002
  عینکی
  عینکی
 • s000000P
  اوکی
  اوکی
 • :دی
  خنده
  خنده
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • s0000001
  نفسکش
  نفسکش
 • s000000O
  نمیدونم
  نمیدونم
 • s0000017
  بی اعتنا
  بی اعتنا
 • ;)
  Wink
  Wink
 • s000000Z
  خنده
  خنده
 • s000000D
  نه اصلاً
  نه اصلاً
 • s0000016
  سیگاری
  سیگاری
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • s000000Y
  یالا بدو بیا
  یالا بدو بیا
 • :s (41):
  تعظیم
  تعظیم
 • s0000015
  موزیک
  موزیک
 • s000000X
  رفیق جنگ
  رفیق جنگ
 • :s (8):
  عاشق
  عاشق
 • s0000014
  خوابالو
  خوابالو
 • s000000V
  قه قهه
  قه قهه
 • :s (21):
  سلام
  سلام
 • s0000013
  گریه
  گریه
 • s000000U
  دوستانه
  دوستانه
 • :s (32):
  هورا
  هورا
 • s0000011
  یادم نمیاد
  یادم نمیاد
 • s000000T
  گل رز
  گل رز
 • :s (43):
  آه
  آه
 • :)
  Smile
  Smile