سلام
بچه ها درمورد الگوریتم زمانبندی RR :
اگر کوانتوم زمانی اجرا در پردازنده ، 1میلی ثانیه باشه و چند تا فرآیند داشته باشیم که زمان اجراشون در حد دقیقه باشه (مثلا 2و 3و 5 دقیقه) ، نمودار گانت رو...