سلام
ازتون یه خواهشی دارم
من استاد ترمو بهمون یه پروژه ای داده که خیلی مرجع و سورسش کمه.خیلی نیاز دارم به سورس و مرجع و مقاله
اونم این که وقتی هوای اطراف هاپیما و یو ای وی خیلی پایین میاد
یک...