با سلام
این فایل شامل یکسری از آزمایشهای درس سیالات می باشد.تمامی در یک فایل با پسوند EXE فشرده شده اند.

لیست آزمایشها به صورت زیر میباشد:
بررسی افت فشار / بررسی نیروی مقاوم - نیروی درگ / بررسی جریان در کانال روباز / بررسی عدد رینولدز / پمپ سانتریفیوژ / توربو پمپ / جریان در سرریز / دبی / ضربه فوران / ضذبه قوچ / مرکز فشار

امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود فایل محتوی گزارش کار

[HR]میخواهم باور داری که زندگی بیفایده نیست. حتی زندگی آنان که فاقد جوشش اندیشه اند. چون زمانی خواهد رسید که همه برای نبردهای تازه تری از نو زائیده شویم.