به نام حق
با سلام بر شما امروز بنده جزوه ای مفید در زمینه مدار های مغناطیسی که مربوط به درس برق 2 دانشجویان مکانیک است در اختیار شما قرار میدهم. امید دارم جزوه ای مفید باشد.
مدارهای مغناطیسی
دانلود فایل جزوه با پسوند PDF
[HR]
میخواهم باور داری که زندگی بیفایده نیست. حتی زندگی آنان که فاقد جوشش اندیشه اند. چون زمانی خواهد رسید که همه برای نبردهای تازه تری از نو زائیده شویم.