به نام خدا

با سلام

امروز برای شما دوستان عزیز و پروژه ای!!!( یعنی به دنبال انجام پروژه هستید) یکسری آموزش زبان اصلی فلوئنت قرار دادم. تمامی آموزش های با فرمت pdf هستند که البته گاهی فشرده شده اند.

البته سبب این کار یکی از دوستان خودتون شد که ایشون برای انجام پروژه به دنبال آموزش های مختلف بودند که به پست بنده برخوردند و از لطف خدا بنده یکسری فایل داشتم که داشت خاک میخورد!!! از همین رو برای ایشون آپ کردم و گفتم لینکشم بدم دست شما یک خیری به همه برسونیم.
خوب من زیاد از این آموزش ها سر در نیاوردم ولی برای شما با کمی توضیح قرار میدم. به دردتون خورد دعا کنید به جون ما!!!

-----------------------------------------------------------------------
آموزش کامل نرم افزار فلوئنت - زبان اصلی
Fluent Full Manual 6.3

----------------------------------------------------------------------
یکسری فایلهای آماد نرم افزار فلوئنت
Fluent Sample File 6.3
----------------------------------------------------------------------------------------
یکسری فایل های آماده گمبیت
Gambit Sample File 2.3

------------------------------------------------------------------------
آموزش های مختلف گمبیت - زبان اصلی

Tutorial Guide
User's Guide
Getting Started
Release Note
Command Reference Guide

--------------------------------------------------------------------------
آموزش دینامیک مش
Fluent - Tutorial - Dynamic Mesh - 2D Adiabatic Compression

FLUENT - Tutorial - Dynamic mesh - Missile Silo Launch

FLUENT - Tutorial - Dynamic mesh - Solving a 2D Vibromixer Problem

FLUENT - Tutorial - Dynamic mesh - Submarine Docking Simulation

----------------------------------------------------------------------