این آموزش به صورت pdf با حجمی حدود 2.5 مگابایت تهیه شده که به زبان انگلیسی ولی اکثرا تصویره و قابل فهم است و به شما طرز طراحی چرخدنده را مخصوصا اینولوت های آن را به طور واقعی آموزش میدهد.
Hi My friends,How are u I wish You'll Better,Today I Have a pdf File in this post That covers Learning How to design a gear in catia v5 step by step & simple.just download it and enjoy