به نام خدا

مواد امتحانی و ضرایب دروس برخی از كدرشته‌های امتحانی برای آزمون دوره‌های كارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال1389
.......
دوستان این هم لیست دروس مهندسی مکانیک و درصد اعمال برای هر درس در رشته مخصوص به خود در آزمون کارشناسی ارشد


مجموعه مهندسی مكانیك (1267):
كد رشته رشته امتحانی مواد و ضرایب امتحانی 1267 مجموعه مهندسی مكانیك
1- ساخت و تولید
2- طراحی كاربردی
3- تبدیل انرژی
4- مهندسی پزشكی – بیو مكانیك
5- سیستم محركه خودرو
6- طراحی سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان
7- سازه بدنه خودرو
8- مكاترونیك 1- زبان عمومی و تخصصی، 2- ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، 3- حرارت و سیالات (ترمودینامیك، مكانیك سیالات، انتقال حرارت)، 4- جامدات (استاتیك، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء)، 5- دینامیك و ارتعاشات (دینامیك، ارتعاشات، دینامیك ماشین، كنترل)، 6- ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشین‌های كنترل عددی، اندازه‌گیری، تولید مخصوص، هیدرولیك و نیوماتیك، مدیریت تولید)
ضرایب به ترتیب دروس:
1- ساخت و تولید (1، 2، 1، 2، 1 و 4)
2- طراحی كاربردی (1، 2، 2، 3، 2 و 0)
3- تبدیل انرژی (1، 2، 3، 2، 2 و 0)
4- مهندسی پزشكی – بیو مكانیك (3، 4، 3، 4، 3 و 3)
5- سیستم محركه خودرو (2، 3، 3، 3، 2 و 0)
6- طراحی سیستم‌های تعلیق، ترمز و فرمان (2، 3، 1، 3، 4 و 0)
7- سازه بدنه خودرو (2، 3، 2، 4، 3 و 0)
8- مكاترونیك (1، 2، 2، 2، 3 و 2)
متقاضیان گرایش 4 به جای دروس 5 و 6 فوق می‌توانند دروس (مبانی بیومكانیك 1 و 2 و دروس پایه پزشكی شامل فیزیولوژی و آناتومی و فیزیك پزشكی) را انتخاب نمایند.

* - پذیرش دانشجو در رشته مكاترونیك در آزمون ورودی تحصیلات تكمیلی سال 1389 از طریق كد رشته‌های 1251 (مجموعه مهندسی برق) و 1267 (مجموعه مهندسی مكانیك) صورت می‌گیرد.


لینک اصلی مطلب