در سالهای پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱, مهندسین زیادی درباره علت ریزش برجهای دوقلو وعوامل آن تحقیق کرده اند.
با بررسی مرحله به مرحله این ریزش میتوانیم عواملی را در توجیه نحوه ریزش برجهای دوقلو ارائه دهیم.
لینک دانلود:town use.pdf