دیوار مدولار ارگانیک 15 متری ساخته شده از جعبه‌های پلاستیکی نارنجی ساخته شده که فضاهای کاری بخش‌های خدماتی را جدا می‌نماید.
آلتی متروس، فضایی به مساحت 145 مترمربع می باشد، مکانی که به گشت و گذار در دنیای بی نهایت ورزشی و تفریح اختصاص یافته است. بنابراین معماران به فکر این بودند که یک فضای جسور و مفرح مطابق با خصوصیات موسسه ، ایجاد کنند. انتخاب معماران نقشه با فضای باز طبیعی بود که برای ایجاد حس آزادی در فضای میانه به آن نیاز داشتند که با نورپردازی محو و ازدحام ایجاد شده با ستون های کلفت، فراهم گردید.
wall organic.pdf