امروزه با توجه به نیاز روزافزون استفاده از انرژی خورشیدی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی و خلق آثار معماری سبز با کیفیت تولید انرژی خودکفا و سازگار با محیط زیست و لزوم به کارگیری انرژی های سبز و تجدید پذیر ، سیستم نمای دیوارهای پرده ای فوتوولتائیک مورد استقبال معماران و مهندسان ساختمان قرار گرفته است.دانلود:
فایل پیوست 682