سلام من دانشجوی ترم 2 هستم!
برای نقشه کشی احتیاج فوری به کمک دارم! فردا تحویل پروژست!!!
این عکس ها یی که من کشیدم از نظر رمپ و غیره درست طراحی شده؟؟؟1.pdf2.pdf