سلام دوستان عزیز جزوه ی شیمی تجزیه مهندسی شیمی خواستم هیج جا گیرم نمیاد کسی داره ؟ ÷س فردا امتحان دارم جزوه ی خودم غیر قابل فهمه
d.baharvand@yahoo.com