سلام موضوع پروژم "لباس هوشمند" هست و نتونستم مقاله یا مطالب فارسی پیدا کنم
اگر کسی مطلبی داره (در مورد لباس هوشمند یا حتی لباس فظانوردی) خوشحال میشم بهم کمک کنه
ممنون