سلام به همه دوستأن كنكوري.ميخوام براي كنكور أمسال حسابي يخونم دنبال يه موسسه خوب ميگردم كلاس هاي نكته و تست يه موسسه به اسم نپتا رو رفتم استادش از شريف بود رياضي واقعا عالي بود لطفا بقيه از تجربه يا مؤسساتي كه ميرن و كيفيت اموزشيش بگن