دوستان سلام . از عزيزان انجمن كسي قيمت پروژه هايي را كه بفروش ميرسه ميدونه؟ ميخوام يه پروژه در باره رشته مهندسي شيمي بخرم و تحويل استاد بدم كلك كار كنده بشه فكر ميكنيد چقدر برام آب ميخوره ؟ موضوعش اصلا مهم نيست!!