سلام
من نرم افزار tough2 را شدیدا لازم دارم. برای مدل سازی مخازن ژئوترمال استفاده میشه. کسی میدونه از کجا می تونم پیدا کنم لطفا؟؟