برای شروع باید یک حساب کاربری در گوگل داشته باشید. همان حساب Gmail و یا Google Analytics مناسب است. به آدرس زیر وارد شوید.
https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal
تذکر مهم: ابتدا بر روی قسمت شما ۴ گزینه Language و Location را از حالت فعلی خارج کنید و بر روی All قرار دهید.
در قسمت شماره ۱ شما می توانید یک یا چند کلمه را بنویسید. گوگل ad-words به شما نشان می دهدکه در مورد کلمات مورد درخواست
۱- رقابت در بین سایت ها چقدر است؟
۲- به طور میانگین در جهان ماهانه چند نفر این کلمه را در گوگل جستجو می کنند.
۳- در محدوده شما (احتمالا کشور شما) چند نفر ماهیانه این کلمه را جستجو می کنند.
علاوه بر این اطلاعات در جدول پایینی نشان می دهد چه کلمات دیگری نیز در این زمینه مورد جستجو قرار گرفته است. به عنوان مثال نتیجه
جستجو به دنبال لغت طراحی سایت را نگاه کنید:اولین سطر به ما نشان می دهد که 135000 بار جستجو در ماه روی کلمه طراحی سایت انجام می شود. البته این به نظر گوگل یعنی رقابت کم. در جدول بعدی بعضی کلمات را نیز پیشنهاد داده است. من دوباره جستجو کلمات را با لغات دقیق تری انجام می دهم و نتیجه به شکل زیر مشاهده می شود.
حالا مشاهده می کنید لغات پیشهادی که به ذهن ما رسید و در ابتدای این بخش در مورد طراحی سایت پیشنهاد گردید چقدر ارزشمند است. چقدر مردم دنیا برای جستجو از آن استفاده می کنند و همینطور پیشنهاد های گوگل را نیز می بینیم.