سلام دوستان
از یکی از استادانم شنیدم که یکی از دانشجویان رشته معماری که هنوز هم دانشجو هست
رفته سازمان نظام مهندسی دوره دیده و مهر طراحی گرفته و داره تو بازار کار می کنه
ایا این جریان واقعیت داره؟
کجا باید بریم و دوره ببینیم تا مهمون پروانه طراحی معماری بدن؟