نظریه گروه از جمله مباحثی در شیمی است که نیاز به تمرین برای درک مطلب در آن لازم است.یکی از منابع خوب که شما را در یادگیری نظریه گروه می تواند کمک کند کتاب نظریه گروه و شیمی تالیف دیوید بیشاپ می باشد.قالب این کتاب PDF و زبان نوشتاری آن انگلیسی است که می توانید از لیگاند دانلود کرده و استفاده لازم را از آن ببرید.