این کتاب شامل مسائل بسیار متنوع در سطوح مختلف برای شیمی آلی است.دانلود این کتاب را به تمام علاقه مندان شیمی و کسانی که در پی کسب مهارت در شیمی الی هستند توصیه می کنم.زبان این کتاب انگلیسی و فرمت آن PDF می باشد.
استفاده از این کتاب نیاز به دانش زبان آن چنانی ندارد.

1376124357_organic-chemistry-problem-solution-www.ligand.ir.jpg
دانلود کتاب