سلام
تعدادي جزوه مفيد براي مهندسي برق هست كه اميدوارم استفاده كنيد

جزوه درس اندازه گیری
جزوه دیگری از اندازه گیری
جزوه درس ریاضی مهندسی
جزوه درسی الکترونیک2
جزوه دیگری ازالکترونیک2
کتاب الکترونیک صنعتی
جزوه درس ماشین ۱
جزوه دیگری ازماشین1
پروژه ساخت مدار هشدار دهنده نشت گاز شهری

هوش مصنوعی
جزوه درس الکترومغناطیس
آموزش زبان c و ++c
آموزش java
آموزش pascal
جزوه درس سیگنال
جزوه درس اندازه گیری
جزوه دیگری از اندازه گیری
جزوه درس ریاضی مهندسی
جزوه درسی الکترونیک2
جزوه دیگری ازالکترونیک2
کتاب الکترونیک صنعتی
جزوه درس ماشین ۱
جزوه دیگری ازماشین1
آموزش avr به صورت انیمیشن...
سوالات کنکور کارشناسی ارشد رشته برق سال 87-1386
حل المسایل فیزیک الکترونیک استریتمن
گزارش کار آزمایشگاه مدار
جزوه مبانی برق
حل المسایل فیزیک الکترونیک استریتمن
نمونه سوال آز مبانی برق
MATLAB 1
MATLAB 2
جزوه مخابرات دیجیتال
جزوه مخابرات 1
نمونه سوالات مخابرات دانشگاه ام - آی - تی
پلاریزاسیون عایق ها
جزوه درس ماشین ۱
آزمایشگاه ماشین ۱
جزوه درسی الکترونیک۳
جزوه درس ریاضی مهندسی
جزوه دیگری از اندازه گیری
جزوه معماری کامپیوتر
مدار ۱
حل المسائل مدار
جزوه مبانی برق
مدار منطقی
گزارش کار آز مدار منطقی
دو قطبی الکتریکی
مغناطیس شدگی
چگالی شار مغناطیسی
پلاریزاسیون عایق ها
جزوه آزمایشگاه اصول مخابرات
ریاضی 2
جروه دیجیتال
جزوه تکنیک پالس
نمونه سوال درس تکنیک پالس(جدید) 1
نمونه سوال درس تکنیک پالس(جدید) 2
پروژه+ریموت کنترل سه حالته