با سلام.
ماجرا از این قرار است که بنده در طول این ترم تقریبا یک جمله از درس سیگنال و سیستم سر کلاس یاد نگرفتم و بنا به اخلاق و ویژگی های شخصی خودم -متاسفانه- در خارج کلاس هم سعی نکردم که چیزی از این درس یاد بگیرم.
حالا از شما درخواست یک راه حل بدید که به چه طریقی این درس را مطالعه کنم که بتوانم 30 یا 40 درصد نمره را کسب کنم؟
فصل هایی که جزو امتحان هستند فصل های «معرفی سیگنال های پیوسته و گسسته»، «سیستم های LTI گسسته و پیوسته»، «سری فوریه سیستم های پیوسته و گسسته»، «تبدیل فوریه سیستم های پیوسته»، «تبدیل فوریه سیستم های گسسته» و «تبدیل z» هست.
البته خودم هم مایل نیستم این رو بگم ولی متاسفانه فقط قصد پاس کردن دارم چرا که سر کلاس چیزی یاد نگرفتم. با 30 یا 40 درصد نمره هم پاس میشم چون بخشی دیگر از نمره به تمرین ها و حضور تعلق دارد که انجام شده!
نهایت 6 روز می توانم روی این درس وقت بگذارم، البته تاکید می کنم شما این گونه فرض کنید که من در این درس در سطح صفر به سر می برم!
پیشنهاد شما چی هست؟
تشکر