پ.ن:تقریبا پنج روز پیش شب یلدا بود و باید این مطلب را اون روز ثبت می کردم..
ولی خوب فرصتش پیش نیومد..
اما چون مطلب جالبی بود تصمیم گرفتم درجش کنم..

آیا می دانید معنی کلمه یلدا چیست ؟


یلدا از ترکیب دو کلمه یل به اضافه دا تشکیل شده است
در زبان لری که بازمانده زبان هخامنشیان است
یل به معنای بزرگ و دا به معنای مادر است..
لرها به
مادر ، دا یا دی می گویند..و ماه اول زمستان را نیز دی می گویند..

هخامنشیان معتقد بودند که دانه گیاهان در شب اول زمستان جوانه می زنند و شروع به رویش می کنند..
و این شب را یلدا نامیده اند..

یلدا یعنی رویش_ بزرگ ( یا مادر_بزرگ )