سیلابس دروس، مشخصات کلی، برنامه ، سرفصل دروس و معرفی کتاب مربوطه ی درسهای کارشناسی حقوق.


دانلود: http://www.iausep.com/Silabes/13113.pdf