این ‏اسمش دوچرخه مخصوص بانوانه....

اینو دختران دانش آموزان نخبه دبیرستانی

تو جشنواره بین‌المللی ابن‌ سینا که داره تو تهران برگزار می‌شه طراحی کردن. !!