فعلاً برای مشاهده رزومه دکتر منطقیان از لینک زیر استفاده کنید.
{رزومه اختصاصی سایت در حال آماده سازی میباشد}وب سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان

www.diau.ir