وسیله ای برای Safty بیشتر بر روی میکانیکال سیل پمپهای اصطلاحا گرم که مواد سبک را پمپ میکنند قرار داده میشود


وب سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
www.ir-eng.ir | www.diau.ir