توی لینک زیر کتابهای حقوقی با فرمت javaبرای موبایل ارسال شده امیدوارم استفاده ببرید
تمام کتابها با لینک مستقیم هست
http://hoghough87.blogsky.com/1388/06/12/post-2/