مهندس ماهر یکی ازکارآمد ترین افراد در اتوماسیون صنعتی در کشورمان می باشد که کتابهای زیادی از او به چاپ رسیده که و در حال حاضر کتابهای ایشان در دانشگاهها تدریس می شود . متاسفانه نسخه PDF این کتابها به صورت غیر مجاز در اینترنت پخش شده است
در اینجا شما میتوانید کتابهای مهندس ماهر را که به صورت PDF می باشند دانلود کنید


پسورد تمامی فایلها : www.techno-electro.com