این دوره آموزشی به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد.

بخشی از فیلم های آموزشی دوره E-Commerce

دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Marketing یا بازاریابی

دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Internet Marketing و شبکه های اجتماعی
دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Sales و مهندسی فروش
دانلود رایگان فیلم آموزش آشنایی با مباحث Services و پشتیبانی مشتریان
دانلود رایگان فیلم وبینار بازار کار شبکه و امنیت جلسه اول

دانلود رایگان فیلم وبینار بازار کار شبکه و امنیت جلسه دوم