کلر یکی از مهمترین ترکیبات ضدعفونی کننده آب است که روش های مختلفی برای استفاده از آن وجود دارد. استفاده از کلرزن های خطی (inline) یکی از روش های پخش کلر در آب است. با این روش مقدار ثابتی کلر در آب حل می شود و می توان آن را بر حسب میزان بار آلودگی و دفعات استفاده از استخر مشخص کرد.
استفاده از کلرزن های گازی روش دیگری است که امروزه کمتر متداول است و درصد بالایی کلر را وارد آب استخر می کند. این روش فقط شب ها که هیچ شناگری در استخر نیست مورد استفاده قرار می گیرد.
روش های رایج پخش قرص کلر

در این بخش سه روش رایج پخش قرص کلراستخر را معرفی می کنیم.
پخش قرص کلر با کلر زن شناور

کلرزن شناور، ظرفی سبد مانند و دارای شیارهایی در اطراف است که در سطح آب استحر شناور شده و به جهات مختلف حرکت می کند. برای پخش قرص کلر و ضدعفونی آب تنها کافی است قرص های کلر را در داخل شناور قرار داده و آن ها بر روی آب رها کنید. کلر زن شناور با حرکت در سطح آب، به آرامی کلر را در آب حل می کند. این روش بسیار ارزان، ساده است اما ممکن است شناور در گوشه ها و یا پشت پله ها و نردبان گیر افتاده و نتواند به طور کامل استخر را کلرزنی نماید.
بیشتر بخوانید: پودر کلر
پخش قرص کلر با اسکیمر

با قرار دادن قرص کلر در داخل اسکیمر،جریان آب پرفشار موجود در سیستم فیلتر و گردش آب استخر، کلر را در خود حل کرده و در ادامه وارد آب استخر می کند. فراموش نکنید که در زمان خاموش بودن پمپ، قرص های کلر را از اسکیمر خارج کنید تا به سیستم گردش آب آسیبی وارد نشود.
کاربر قرص کلر با دستگاه کلرزن اتوماتیک

روش سوم استفاده از دستگاه کلرزن اتوماتیک یا کلریناتور است که به راحتی پارامترهای کیفی آب را اندازه گیری کرده و با دریافت فرمان شروع یا توقف کار تزریق کلر را با اندازه مشخص انجام می دهند. استفاده از سیستم های اتوماتیک برای استخرهای خصوصی و عمومی بسیار راحت و مناسب است زیرا احتمال خطای انسانی را به حداقل رسانده و سلامت و کیفیت آب استخر را تضمین می کند. استفاده از دستگاه کلر زن اتوماتیک راه کاری بسیار کارآمد و البته گران قیمت برای ضد عفونی آب است.
منبع : https://www.jahanshimi.com/