آلودگي محيط زيست با نفت
نفت اگرچه يك منبع بسيار با ارزش جهت توليد انرژي و بسياري از مواد شيميايي است اما بي توجهي در مراحل استخراج و انتفال آن مي تواند آلودگي هاي زيست محيطي فراواني را باعث شود كه بعضا غير قابل جبران هستند. آلوده شدن محيط زيست به مواد نفتي در بعضي موارد بصورت طبيعي حادث مي شود. در اين مورد در بعضي مناطق نفت خيز جهان بعلت نزديك بودن منابع نفتي به سطح زمين مي تواند نفت همچون چشمه اي جوشان از دل زمين خارج شود و محيط پيرامون خود را به اين ماده آلوده كند. بروز چنين مواردي بسيار نادر مي باشد و بيشترين آلودگي هاي نفتي ناشي از نفت خام يا فراورده هاي آن ناشي از فعاليتهاي انساني است. يعني متخصصين در اين امور در گرايشهاي مختلف ابتدا به شناسايي مناطق نفت خيز مي نمايند بعد تخمين ظرفيت مي شود و داستان ادامه مي يابد تا استخراج انجام شود. از آنجا كه معمولا مناطق نفت خيز اكثرا در بستر دريا ها و مناطق ساحلي قرار دارند در هنگام استخراج نشت نفت در مسيرهاي مختلف استخراجي مي تواند به آبهاي دريا و يا اقيانوس و همينطور به ساحل و زمينهاي مجاور آن راه يابد و محيط زيست را آلوده كند. مسير دوم در ايجاد آلودگي هاي نفتي در مسير انتقال اين ماده جهت تحويل به مقصدي ديگر انجام مي گيرد كه مي تواند در اثر نشت از لوله ها انتفال باشد و يا ناشي از تانكرهاي اقيانوس پيماي نفت كش اين نشت صورت گيرد. اين راه نشت نفت به محيط زيست در مسيرهاي مختلف استخراج و انتقال اگرچه اكثرا غير عمدي و يا در اثر سهل انگاري ما انسانها اتفاق مي افتد اما در بسياري از موارد هم كاملا عمدي بوده است بطور مثال حتما از رسانه هاي مختلف خبرهاي همچون مورد حمله قرار گرفتن كشتي هاي نفت كش و يا دكلهاي نفتي در درگيري ها و جنگهاي مختلف را شنيده و يا ديده باشيد بطور مثال در جنگ ايران و عراق و همينطور جنگ عراق با كويت و غيره و همينطور خرابكاري هاي كه عده اي مخالف يك حكومت بر سر لوله هاي انتقال و يا چاههاي نفتي ايجاد كرده اند و باعث آلودگي نفتي شده اند. از آنجا كه نفت از مواد شيميايي مختلفي تشكيل شده است راه يافتن آن به محيط زيست ما مي تواند بسياري از مشكلات را به بار آورد كه بسياري از اين مشكلات امروزه شناخته شده اند و شايد بسياري ديگر هم بعدها شناخته شوند. وقتي نفت خام به سطح زمين و يا آب راه پيدا مي كند قسمتهاي سبك آن كه بسيار سمي هم هستند مثل بنزن و تولوئن سريع بخار مي شوند و هواي آن منطقه را آلوده مي نمايند اما قسمتهاي سنگين تر تركيبات نفتي براي مدتهاي طولاني در محيط زيست باقي مي ماند و خاك زمين و آب درياها و اقيانوسها و همينطور سواحل آنها را آلوده مي كند. در اين ميان جانداران دريايي دچار آسيب شده و از بين مي روند. پرندگان دريايي كه در سطح آب شنا مي كنند سريعا به مواد نفتي آغشته مي شوند و پرهاي آنان بسياري از خصوصيات حياتي خود را از دست مي دهند بدين ترتيب پرنده قدرت پرواز را از دست مي دهد و نمي تواند محيطش را عوض كند و خيلي سريع توسط شكارچيانش صيد مي شود. اين پرها همچنين نمي توانند دماي بدن پرنده را حفظ كنند و با تغييرات دمايي اين موجودات سريعا تلف مي گردند. ورود تركيبات مختلف نفتي به دستگاه گوارش آنان سبب صدمات شديد و در نهايت مرگ آنها مي شود. ساير موجودات دريازي از كوچكترين آنها يعني ميكروبها تا بزرگترين آنها يعني نهنگها هم از اين آلودگي ها بر حذر نبوده و اين تركيبات سمي مي تواند آنها را نابود كند.بنابر اين اگرچه نفت و تركيبات حاصله از آن براي حيات ضروري هستند اما بي توجهي در توليد و انتقال آن و آلوده شدن محيط زيست به اين مواد مي تواند حيات را از انسانها و ساير موجودات اين كره خاكي بگيرد.