معرفی رشته حقوق
رشته حقوق يكي از محبوب ترين رشته‏ هاي داوطلبان گروه علوم انساني است . دامنه گرايش‏هاي رشته حقوق گسترده و در كليه روابط زندگي امروز قابل ملاحظه است . اين روابط مي‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدكه به حقوق عمومي معروف است و يا روابط خصوصي مردم را در برمي‏گيرد كه حقوق خصوصي ناميده مي‏شود . حقوق عمومي شامل حقوق قواي سه‏گانه كشور، حاكميت و آنچه كه مربوط به اداه كشور است ، مي‏شود و حقوق خصوصي به روابط بين خود مردم مي‏پردازد كه مهمترين آنها روابط تجاري است كه عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است و يا مسائل مربوط به حقوق مدني است كه از آن جمله مي‏توان به اموال ، مالكيت ، قراردادها، مسؤوليت‏هايي كه اشخاص در خطاهايي كه مرتكب مي‏شوند برايشان به وجود مي‏آيد مثل مسؤوليت ناشي از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصيت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد ديگر اشاره كرد . همچنين شاخه اي از حقوق به روابط بين المللي مي‏پردازد كه خود به دو بخش حقوق روابط بين الملل عمومي و خصوصي تقسيم مي‏شود كه حقوق روابط بين الملل عمومي به روابط بين دولتها و سازمانهاي بين‏المللي مي‏پردازد.

دانش آموختگان اين رشته بايد از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقيت ذهني و فن بيان خوب كافي برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسي ، روانشنانسي و علوم فلسفي آميخته است و يك حقوقدان مطلع بايد از اين علوم آگاهي‏كافي داشته باشد . همچنين يك دانشجوي حقوق براي اين كه در رشته خود موفق گردد لازم است كه به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن اين كه شباهت‏هاي زيادي به منطق رياضي دارد ، يك منطق اقناعي و خطايي است . يعني يك حقوقدان بايد بتواند كساني را كه مورد خطاب اوقرار مي‏گيرند و يا دادگاهي را كه مأمور رسيدگي به دعوا است ، با زبان سليس و بليغ قانع كند ، در نتيجه بايد به زبان و ادبيات مسلط باشد . در ضمن بايد اطلاعاتي از رياضيات داشته باشد، همچنين دانشجويان حقوق با مفاهيم اساسي فقه و اصول در اسلام ، جامعه‏شناسي ، روان‏شناسي ، امور مالي و پزشكي قانوني و ... آشنا مي‏شوند.

دانشجويان اين رشته دروس مقدمه علم حقوق ، حقوق جزاي عمومي، حقوق اساسي ، حقوق مدني ، مباني علم اقتصاد ، عربي ، ماليه عمومي ، مباني جامعه شناسي را در قالب دروس پايه مي‏گذارند.

دروس اصلي و تخصصي اين رشته عبارتند از :

آئين دادرسي مدني ، متون حقوقي ، آئين دادرسي كيفري ، حقوق اساسي ، حقوق جزاي عمومي ، حقوق بين المللي عمومي ، حقوق سازمانهاي بين المللي ، حقوق اداري، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، قواعد فقه، حقوق تطبيقي، ادله ثبات دعوي ، حقوق كار، پزشكي قانوني، كار تحقيقي، حقوق بين المللي خصوصي .تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجويان حقوق توصيه مي‏شود . امكان ادامه تحصيل در اين رشته تا مقطع دكتري تخصصي براي تمام گرايشهاي حقوق وجود دارد.

در حال حاضر به دليل توسعه اين رشته و تعداد زياد فارغ التحصيلان آن، كه از دانشگاههاي دولتي و غيردولتي وارد بازاركار مي‏شوند، يافتن كار مناسب براي فارغ التحصيل ليسانس با دشواري هايي توام است و بويژه متقاضياني كه علاقه مند به كار خاصي در اين رشته هستند، مثل متقاضيان وكالت، با محدوديت‏هايي مواجه مي‏شوند . اما در كل يك دانشجوي خوب و علاقه‏مند مي‏تواند پس از گواهي ليسانس و با تكيه بر معلومات خود در شغل‏هاي متنوعي مثل وكالت دعاوي دادگستري ، مشاور حقوقي بانك‏ها ، شهرداري‏ها، شركت‏ها و وزارتخانه‏ها و سردفتري دفاتر اسناد رسمي مشغول فعاليت شوند..