* درس استاتیک و مقاومت مصالح را میتوان در ترم دوم گرفت. در غیر این صورت دانشجویان باید این درس را هم نیاز با سیالات1 در ترم سوم بگیرند.

* رعایت دروس پیش نیاز و هم نیاز و سقف واحد در ترم ها به عهده دانشجو می باشد.

* دروس وصایای امام (ره) 1 واحد و روخوانی قرآن 1 واحد جزء واحدهای اجباری برای تمام رشته ها می باشد که در کلیه ترم ها با رعایت سقف مجاز واحد می توان انتخاب گردد.

* کارآموزی به صورت یک دوره 2 ماهه که معدل با 2 واحد میباشد و پس از گذراندن 90 واحد درسی (بجز خود درس) درحالی که پیشنیاز آن درس های طراحی راکتورهای شیمیایی و عملیات واحد1 می باشد میتوان توسط دانشجو انتخاب شود.

* لازم به ذکر است دانشجویان محترم دروس عمومی {عبارتند از: زبان فارسی سه واحد – زبان عمومی انگلیسی سه واحد – اندیشه اسلامی (1) دو واحد – اندیشه اسلامی (2) دو واحد – آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دو واحد – تاریخ تمدن اسلام (تاریخ تحلیلی صدر اسلام) دو واحد – انقلاب اسلامی ایران دو واحد – تربیت بدنی (1) یک واحد – تربیت بدنی (2) یک واحد – تفسیر موضوعی قرآن دو واحد} باید در طول دوره کارشناسی انتخاب گردد.


وب سایت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی دشتستان