ماشین های بالانس دینامیکی

دو نوع اصلی از دستگاه های بالانس ،یاتاقان سخت و نرم وجود دارد. تفاوت بین آنها در سیستم تعلیق انهاست، نه در یاتاقانهای استفاده شده .

در ماشین های یاتاقان سخت ، با لانس در فرکانس پایین تر از فرکانس رزونانس ماشین انجام می شود. در ماشین های یاتاقان نرم ، بالانس در فرکانس بالاتر از فرکانس رزونانس ماشین انجام می شود. هر دو نوع از ماشین ها دارای مزیت های مختلف و معایبی هستند. ماشین های یاتاقان سخت در بازه های وزنی زیادی می توانند استفاده شوند ، زیرا در این ماشین های از سنسورهای اندازی گیری نیرو استفاده می شودو تنها نیاز به یک بار کالیبراسیون در طول زمان کارکرد دارند. فقط پنج ابعاد هندسی نیاز است تا به ماشین داده شود تا ماشین اماده کار شود. بنابراین ، با توجه به مطالب گفته شده این نوع ماشین های برای مصارف تولیدی خوب می باشند. زیرا نیاز به کالیبراسیون ندارند و در بازه های وزنی بیشتری کار می کنند.(یک بار برای همیشه کالیبره می شوند)

در دستگاه های یاتاقان نرم وزن روتور نصب شده برای بالانس روی رفتار آن تاثیر می گذارد بنابراین در این نوع یاتاقانها نیاز به کالیبراسیون جداگانه برای هر روتور احساس می شود. این ماشین ها دارای حساسیت بیشتر می باشند و بالانس بهتری را نتیجه می دهند.

هر دو نوع ماشین را می توان با طراعی سیستم کنترل هوشمند کرد در اینصورت ماشین خود با استفاده از مته و فرز می تواند جرو برداشته و روتور را بالانس کند. البته لازم به ذکر است ماشین های یاتاقان سخت بهتر از یاتاقان نرم برای این مقاصد می باشند.

ماشین بالانس چگونه کار می کند؟

سنسور ارتعاشی برای اندازه گیری روی یاتاقان ها نصب می شود برای ماشین های یاتاقان نرم از سنسور سرعت استفاده میشود. در این نوع سنسور نسبت به سرعت روتور ولتاز معینی تولید می شود. از شتاب سنج نیز می توان برای اندازه گیری ارتعاشات استفاده کرد.

فتو سل سنسوری می باشد که برای اندازه گیری سرعت دورانی روتور از آن استفاده می شود. با نصب یک قطعه یا نوار شفاف رو ی روتور می توان زمانی را که این نوار دو بار متوالی از روبروی فتوسل عبور می کند را اندازه زد و سرعت روتور را اندازه گیری کرد. البته لازم به ذکر است که حتما باید طور نوار به حدی باشد که سنسور توان تشخیص آن را داشته باشد.

کالیبراسیون با استفاده از اضافه کردن وزنه آزمایشی در زاویه ای معلوم و اندازه گیری بردار های ارتعاشاتی انجام می شود. در واقع در عمل کالیبراسیون بردار اندازه گیری شده متاثر از اثر وزنه آزمایشی و نابالانسی موجود در روتور می باشد که با بدست آوردن بردارهای مربوط به نابالانسی یعنی اندازه گیری ارتعاشات بدون نصب وزنه آزمایشی می توان وزنه های اصلاحی را محاسبه کرد.

ماشین های بالانس اشاره شده در بالا برای بالانس های کارگاهی و بالانس دوصفحه ای استفاده می شوند. البته با انجام اصلاحی ناچیز در بخش نرم افزاری این ماشین ها میتوان ازآنها برای بالانس روتورهای انعطاف پذیر نیز استفاده کرد .