سلام
بسیار خوشحالم که شما دوستان عزیز با شوق این مطلب رو پیگیری میکنید و مهمتر اینکه همه ی شما نظرات خودتون رو بیان میکنید که نتیجه بگیرید، این به این معنی است که ما بر اساس نیاز و یا کنجکاوی به دنبال مطالب میرویم .
از همه ی نظراتی که دادید استفاده کردم و میخوام از مطالبی که نوشتیم یه نتیجه جدید و قویتر از نتیجه قبلی ارائه بدم. و دلیل اینکه دیر جواب دادم همین بود چون داشتم روی مطالبتون فکر میکردم.