آموزش PLc با کمک نرم افزار(فارسی)

خانواده PLC نحوه استفاده و آشنايی با
زيمنس و نرم افزار مربوطه تحت عنوان

Simatic S7 Siemens Industrial
Automation

به زبان فارسی (تعداد صفحه100)
[PHP]http://www.4shared.com/document/ZEc57d85/plc_s7-farsi.html[/PHP]