دلایل انتخاب فرکانس 50 و 60 هرتز
در اوایل پیدایش صنعت تولید برق، ژنراتورها به علت محدودیتهای مکانیکی ونبودن انرژی لازم قادر به تولید انرژی الکتریکی با فرکانس بیش از 25 هرتز نبودند. فرکانس 25هرتز در آمریکا مورد استفاده قرار می گرفت ، به عنوان مثال در شهر نیویورک کمپانی New haven Haretford برای راه اندازی لوکوموتیو برقی از این فرکانس استفاده می کرد وهمچنین در شهر بوستون از فرکانس 25هرتز برای انتقال انرژی الکتریکی مورد نیاز خود استفاده می شد.
البته اینگونه نبود که 25هرتز به عنوان یک فرکانس واحد و استاندارد تلقی شود، طوریکه در اروپا فرکانسهای 3/2+16 یا 5/12 هرتز نیز استفاده می شد. استفاده از فرکانسهای پایین مشکلاتی در سیستم برق آن زمان ایجاد کرد که یکی از آنها پدیده چشمک زنی در لامپهای روشنایی بود خاموش و روشن شدن متناوب لامپهای روشنایی در فرکانسهای پایین کاملا محسوس بود و به علت بالا بودن راکتانس خط ، افت ولتاژ نیز شدیدتر است بنابراین لازم است در این خطوط نسبت به سیستمهای با فرکانس پایین تر از هادیهای با سطح مقطع بالاتر استفاده شود که علاوه بر این استفاده از فرکانسهای بالا بر خطوط تلفن نیز تاثیر نامطلوب دارد وباعث ایجاد نویز می گردد.
سازندگان ژنراتورها در اروپا با بررسی همه جوانب فرکانسی را با عنوان واحد انتخاب کردند و آن را در تمام اروپا به عنوان بک استاندارد گسترش دادند . این فرکانس 50 هرتز می باشد. برای اولین بار در اروپا یک شرکت آلمانی از انرژی الکتریکی با فرکانس 50هرتز استفاده کرد.
نکته قابل توجه این است که در ساخت ترانسفورماتورهای قدرت با بالا رفتن فرکانس به مواد اولیه کمتری نیاز است وترانسفورماتور کوچکتر ، سبکتر وارزانتر می شود.
برای لامپهایی که بر اساس تخلیه کار می کتد 40 هرتز می باشد.به همین دلیل مهندسان بر آن شدند تا فرکانسهای بالاتری تولید کتد.
در حدود سال 1900 میلادی تکنولوژی ی ساخت توربینهای با سرعت بالا به دست آمد وتولید فرکانسهای بالاتر میسر کشت و فرکانس جدید، توسط سازندگان ژنراتورها انتخاب ومعرفی شد. از آنجا که بیشتر خطوط انتقال در اروپا به یکدیگرمتصل بودند ضرورت انتخاب یک فرکانس واحد آشکار گردید . فرکانسهای بالا نیز مشکلاتی به وجود می آورند، به عنوان مثال تلفات در خطوط انتقال با بالا رفتن فرکانس هر دو استاندارد 50و60 هرتز با سیستم انتقال، ژنراتورها و اکثر مصرف کنندکان الکتریکی سازگار هستند. در این فرکانسها پدیده چشمک زنی در لامپهای روشنایی محسوس نخواهد بود و از تاثیر خطوط انتقال بر شبکه های مخابراتی می توان صرف نظر نمود. البته ترانسفورماتورهای قدرت با فرکانس 60هرتز نسبت به ترانسفورماتورهای 50 هرتز احتیاج به مواد اولیه کمتری دارند و از نظر اقتصادی به صرفه تر می باشند. به همین دلیل شاید بتوان گفت فرکانس 60 بهتر از 50 هرتز است.