این ابداع محقق ایرانی دانشگاه واترلو در کنترل عملیات در ابعاد میکرو موثر بوده و به محققان در جابجایی و انجام اعمال مختلف و دقیق بر روی اجسام کوچکی که جابجایی و عملیات بر روی آنها برای انسان دشوار است کمک خواهد کرد
محقق ایرانی دانشگاه واترلو با همکاری گروهی از محققان این دانشگاه در کانادا موفق به ارائه اولین میکروروبات پرنده جهان که توانایی انجام عملیات مختلف بر روی اجسام متفاوت را دارد، شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این ابداع محقق ایرانی دانشگاه واترلو در کنترل عملیات در ابعاد میکرو موثر بوده و به محققان در جابجایی و انجام اعمال مختلف و دقیق بر روی اجسام کوچکی که جابجایی و عملیات بر روی آنها برای انسان دشوار است کمک خواهد کرد.
بهزاد خامسی مهندس مکانیک دانشگاه واترلو این روبات را با نام MEMS با استفاده از خاصیت شناوری مغناطیسی ابداع کرده است. به بیانی دیگر این روبات به کمک میدان مغناطیسی بر نیروی گرانش غلبه کرده و می تواند پرواز کند. این روبات که تحت کنترل سیستم لیزری است با استفاده از آهن رباهایی که به میکرو چنگک هایش متصل است اجسام را حرکت و یا تغییر می دهد.
به گفته خامسی استفاده از این روبات در سرهم کردن میکرو اجسام در تجهیزات مکانیکی، حمل نمونه های بیولوژیکی و حتی انجام میکرو جراحیها ممکن خواهد بود.
بهراد خامسی - رهبر این تحقیقات روباتیک که متخصص در زمینه تولید تجهیزات در ابعاد میکرو شناخته شده است، گفت: ما اولین گروه در جهان هستیم که موفق به ابداع روبات پرنده مجهز به میکرو چنگک به منظور حرکت دادن اجسام شده ایم. این روبات می تواند به هر فضایی وارد شده و در محفظه ای بسته توسط فردی از خارج محفظه کنترل شود که این خصوصیت استفاده از این ابزار را برای کنترل مواد سمی زیستی و یا حتی انجام میکرو جراحی ها ممکن می سازد.
بر اساس گزارش سی بی اس، به گفته خامسی شناوری مغناطیسی با استفاده از مکانیزم مغناطیسی خارجی به منظور تعیین موقعیت میکرو روبات در فضایی سه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد. این مکانیزم میدان مغناطیسی را به واسطه بازخورد حسگرهای موقعیت سنج روبات تحت کنترل در می آورد.