نرم افزار Folder lock به شما اجازه می دهد که برای پوشه های محتوی فایلهای خود رمز عبور تعیین کنید. بدین ترتیب ورود به آن پوشه ها دارای محدودیت می شود. همچنین می توانید فایلها را به حالت مخفی نیز درآورید.
شایان ذکر است که با افزودن قفل به فایلها پاک کردن آنها نیز فقط توسط دارنده رمز عبور انجام خواهد شد.


دانلود کنید با حجم 2.87MB